breakdown service

Vores servicevogne kommer hurtigt og nemt ud til dig med vores effektive breakdown service - døgnet rundt på Sjælland og øerne.

breakdown service - din redning på vejen

Når din bil uventet går i stå på vejen, kan du altid regne med hjælp fra vores breakdown service – selv uden abonnement. Uanset om du er strandet med en motorfejl eller har brug for hjælp til et punkteret dæk, er vores breakdown service nemlig den sikre måde at komme hurtigt videre, når du ikke er tilmeldt et abonnement hos en autohjælps service.

Ring på +45 22 62 59 59 for øjeblikkelig hjælp.

om vores service

 • Vores services er tilgængelig på Sjælland og Øerne
 • Vi har døgnåbent – også for vejhjælp til erhverv
 • Vi er fremme inden for en time i hovedstadsområdet
 • Vi reparerer på stedet
 • Vi hjælper både personbiler, lastbiler, entreprenør køretøjer, mv.
 • Priser varierer afhængig af tidspunkt på døgnet
 • Vi tager kontanter, Dankort og MobilePay.

breakdown service når du har brug for det

Vores breakdown service er tilgængelig 24/7, 365 dage om året. Vi er kun et opkald væk. Vores mobile servicevogne kan hjælpe med det mest almindelige, inklusive lapning af bildæk på stedet, batteriskift, tanktømning, og bremsesvigt. Det vi ikke kan klare på stedet, ordner vi på et af vores autoværksteder (autotransport koster ekstra).

Breakdown service - your roadside resque

When your car unexpectedly breaks down on the road, you can always count on assistance from Døgn Dæk Autoservice’s breakdown service. Whether you’re stranded with an engine failure or need help with a flat tire, our breakdown service is the reliable way to get back on the road quickly when you’re not subscribed to a roadside assistance service.

Call +45 22 62 59 59 for immediate help

about our service

 • Our service is available on Zealand and the Islands.
 • We are open 24/7.
 • We arrive within an hour in the main area.
 • We perform repairs on-site.
 • We assist both passenger cars, trucks, contractor vehicles, etc.
 • Prices vary depending on the time of day.
 • We accept cash, VISA or MobilePay.

breakdown service when you need it

Our breakdown service is available 24/7, 365 days a year. We’re just a phone call away. Our mobile service vans can assist with all the most common issues, including flat tires, battery replacements, fuel tank draining, and brake failures. What we can’t handle on-site, we can address at one of our workshops (towing is available for an extra fee).

Blå varevogn på asfaltsvej for at servicere en gul Aarsleff gravemaskine
Bliv opdateret
Find os på Facebook

Du har også mulighed for at finde Døgn Dæk Autoservice på Facebook!

Her kan du læse mere om vores hverdag inden for alle slags opgaver indenfor breakdown service. Du kan se billeder fra vores arbejdsopgaver samt holde dig opdateret om diverse aktuelle informationer og nyheder.

Du er meget velkommen til at følge med på vores Facebook-side og kontakte os, hvis du har brug for akut hjælp!